Credite pîna la salariu va vor ajuta în cazul în care aveți nevoe de bani, urgent.

Cerinte  pentru beneficiari:

Vîrsta de peste 21 ani

Viza de reședința în mun. Chișinău

Conditii de acordare a creditelor:

Fără gaj

Fara comisioane sau plați ascunse

Fara  fidejusiune

Fara certificat de salariu, sau extrasul din carnetul de munca (sursa venitului se va indica in cerere)

Sume si dobînzi:

de la 500 pînă la 5000 lei

pînă la 30 de zile

1% pe zi